Високо строителство


Сектор „Високо строителство“ предлага всички дейности, свързани с изграждането на нови сгради,административни, жилищни и търговски обекти..


Метални конструкции


Типични стоманобетонни конструкции на сгради и конструкции за индустриално строителство.


Инфраструктурно строителство


Изграждане и реконструкция на улични мрежи.


Промишлено строителство


Изграждане на промишлени сгради и съоръжения, складове, цехове, логистични бази и други.


През последните 18 г. фирмата разшири обхвата си на дейност и значително подобри опита си, както в конструктивни, така и в довършителни работи.


 
над 46

Завършени проекта

През годините ние построихме многофамилни жилищни сгради, хотели, индустриални предприятия и къщи. 


 Нашата визия:


Нашата визия е непрекъснато да подобряваме изпълнението на проекти, свързани с нас, и освен това очакваме с нетърпение да помогнем на нашите клиенти чрез постигане на техните търговски цели

Нашата
мисия

Нашата мисия е насочена към задоволяване на всички нужди на нашите клиенти, както и на бизнес партньори по отношение на доставка, дизайн, както и ценообразуване на нашите услуги.