Политика за защита на личните данни

Въведение

Юнимекс ООД, със седалище и адрес на управление: с. Средногорци, ул. Опълченска 24, ЕИК: BG120561796, МОЛ: Валентин Димитров, сайт: unimex-bg.com, се ангажира да защитава Вашите лични данни. Тази политика за защита на личните данни (наричана по-долу „Политика“) има за цел да Ви информира как ние събираме, използваме, съхраняваме и обработваме Вашите лични данни, както и какви са Вашите права във връзка с това.

Събиране на лични данни

Ние можем да събираме следните категории лични данни от Вас:

 • Идентификационни данни: име, фамилия, ЕГН, адрес, телефонен номер, имейл адрес.
 • Данни за плащане: номер на банкова сметка, IBAN, BIC.
 • Данни за трафика: IP адрес, дата и час на посещение, посетени страници, тип браузър.
 • Данни от бисквитки: информация за Вашите предпочитания и настройки.

Използване на лични данни

Ние можем да използваме Вашите лични данни за следните цели:

 • За да изпълним договорните си задължения към Вас: обработка на поръчки, доставка на продукти, фактуриране.
 • За да Ви изпращаме маркетингови съобщения: оферти, промоции, новини.
 • За да подобряваме нашия сайт и услуги: анализ на трафика, персонализиране на съдържанието.
 • За да спазваме законовите си задължения: счетоводни и данъчни цели.

Споделяне на лични данни

Ние можем да споделяме Вашите лични данни с следните категории получатели:

 • Доставчици на услуги: куриерски компании, платежни системи, хостинг компании.
 • Държавни органи: при поискване от компетентните органи.

Съхранение на лични данни

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни за срок, не по-дълъг от необходимия за изпълнение на целите, за които са събрани, освен ако не е необходимо по-дълго съхранение за спазване на законови изисквания.

Вашите права

Във връзка с обработването на Вашите лични данни Вие имате следните права:

 • Право на достъп: да получите информация за това какви Ваши лични данни обработваме, както и копие от тях.
 • Право на коригиране: да поискате коригиране на неточни или непълни Ваши лични данни.
 • Право на изтриване: да поискате изтриване на Вашите лични данни, когато са налице определени основания.
 • Право на ограничаване на обработването: да поискате да „замразим“ обработването на Вашите лични данни при определени условия.
 • Право на възражение: да възразите срещу обработването на Вашите лични данни при определени условия.
 • Право на преносимост: да получите Вашите лични данни в структуриран, машинно четим формат и да ги прехвърлите на друг администратор.

Сигурност на личните данни

Ние прилагаме технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни от неправомерен достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Контакт

Ако имате въпроси или искания, свързани с Вашите лични данни, можете да се обърнете към нас на следния имейл адрес: unimex.ood@gmail.com