Дом за възрастни хора

ДЕТАЙЛИ

Обект:“Дом за възрастни хора

с.Вакарел