За нас

„Юнимекс” ООД е строителна компания с дългогодишен опит в проектирането и изграждането на жилищни, търговски ,административни и промишлени сгради и предприятия .Компанията започва дейност през 2005 г, заедно с управлението от двама собственика.Спазването на поставените срокове и отличното изпълнение ни допринася за застрояването на още по отговорни обекти Със застроените до момента над 1200 000 кв.м площ, ние развихме у нашите клиенти не само доверие но и надеждност! През последните години, фирмата разшири обхвата си на дейност и значително подобри опита си както в конструктивни така и в довършителни работи . В старанието си за добро партньорство , компанията предразполага всеки свой клиент и го запознава с цялостната технология в проектантската и строителната сфера която му предстои да извърши. Компанията разполага с високо квалифициран персонал във всяка една област от процеса на строителството. Сътрудничи си с сертифицирани и надеждни под изпълнители от сферите ЕЛ,ВиК и ОВ. Тя разполага със складова база , в която има всичката необходима мобилизирана и модерна техника за изпълнението на строежа от изкоп до ключ !

„С оглед приобщаване към европейските и световни принципи на управление на качеството в дружеството е разработена и е внедрена Система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2008 година.
Комплексно строителство ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007

Също така е вписана в КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КСБ) и притежава множество дипломи и награждения за отлично завършените обекти

Дружеството притежава съответните категории,за изпълнението на инфраструктурни обекти, жилищни и административни сгради , промишлени предприятия и базови складове и цехове.

Политиката на фирмата е да създаде у всеки свои клиент или инвеститор комфорт и спокойствие за отговорната дейност която предстои ! Също така тя, работи съобразно законовите уредби в Република България за безопасни условия на труд,опазване на околната среда,стриктно спазване на ЗУТ и др, нормативни действащи уредби.Компанията използва най новите и съвременни технологии за изпълнение на всеки един етап от процеса на строителството.

ДЕЙНОСТИ НА ФИРМАТА

  • -Високо и ниско строителство
  • -Инфраструктурно строителство
  • -Промишлено строителство
  • -Метални конструкции
  • -Екстериорен и интериорен дизайн , 2D и 3D визуализации
  • -Топлоизолационни и хидроизолационни работи
  • -Облицовки, настилки и озеленяване
  • -Вътрешни и фасадни мазилки
  • -Преустройство на сгради и съоражения

 

  •