Contact Info

„Юнимекс” ООД е строителна компания с дългогодишен опит в проектирането и изграждането на жилищни, търговски ,административни и промишлени сгради и предприятия .Компанията започва дейност през 2005 г, заедно с управлението от двама собственика.Спазването на поставените срокове и отличното изпълнение ни допринася за застрояването на още по отговорни обекти Със застроените до момента над 1200 000 кв.м площ, ние развихме у нашите клиенти не само доверие но и надеждност! През последните години, фирмата разшири обхвата си на дейност и значително подобри опита си както в конструктивни така и в довършителни работи . В старанието си за добро партньорство , компанията предразполага всеки свой клиент и го запознава с цялостната технология в проектантската и строителната сфера която му предстои да извърши. Компанията разполага с високо квалифициран персонал във всяка една област от процеса на строителството. Сътрудничи си с сертифицирани и надеждни под изпълнители от сферите ЕЛ,ВиК и ОВ. Тя разполага със складова база , в която има всичката необходима мобилизирана и модерна техника за изпълнението на строежа от изкоп до ключ !

„С оглед приобщаване към европейските и световни принципи на управление на качеството в дружеството е разработена и е внедрена Система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2008 година.
Комплексно строителство ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007

Също така е вписана в КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КСБ) и притежава множество дипломи и награждения за отлично завършените обекти

Дружеството притежава съответните категории,за изпълнението на инфраструктурни обекти, жилищни и административни сгради , промишлени предприятия и базови складове и цехове.

Политиката на фирмата е да създаде у всеки свои клиент или инвеститор комфорт и спокойствие за отговорната дейност която предстои ! Също така тя, работи съобразно законовите уредби в Република България за безопасни условия на труд,опазване на околната среда,стриктно спазване на ЗУТ и др, нормативни действащи уредби.Компанията използва най новите и съвременни технологии за изпълнение на всеки един етап от процеса на строителството.

ДЕЙНОСТИ НА ФИРМАТА

  • -Високо и ниско строителство
  • -Инфраструктурно строителство
  • -Промишлено строителство
  • -Метални конструкции
  • -Екстериорен и интериорен дизайн , 2D и 3D визуализации
  • -Топлоизолационни и хидроизолационни работи
  • -Облицовки, настилки и озеленяване
  • -Вътрешни и фасадни мазилки
  • -Преустройство на сгради и съоражения

 

  •  
 
home

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Първа група СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ

home

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Втора група СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ

home

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Трета група СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ

home

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Четвърта група СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ

home

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Пета група