"ЮНИМЕКС"ООД

НИЕ СТРОИМ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

„Юнимекс” ООД е строителна компания с дългогодишен опит в проектирането и изграждането на жилищни, търговски ,административни и промишлени сгради и предприятия. През последните години, фирмата разшири обхвата си на дейност и значително подобри опита си, както в конструктивни, така и в довършителни работи. Компанията разполага с висококвалифициран персонал във всяка една област от процеса на строителството. Сътрудничи си със сертифицирани и надеждни подизпълнители от сферите ЕЛ, ВиК и ОВ. Тя разполага със складова база , в която има всичката необходима мобилизирана и модерна техника за изпълнението на строежа от изкоп до ключ.

С оглед приобщаване към европейските и световни принципи на управление на качеството в дружеството е разработена и е внедрена Система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2008 година. Комплексно строителство ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 Също така е вписана в КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КСБ)

1–ВА ГРУПА

Картина1
ОТ ПЪРВА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ

2-РА ГРУПА

Картина2
ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРА КАТЕГОРИЯ

3-ТА ГРУПА

Картина4
ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ

4-ТА ГРУПА

Картина3
ОТ ПЪРВА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ

5–ТА ГРУПА

Картина5